Podmínky OKtiming.cz 

Toto jsou podmínky použití služeb OKtiming, se kterými se musí každý uživatel seznámit a před použitím s nimi souhlasit. V případě změny podmínek budou uživatelé informování emailem.

  1. Využití osobních údajů z registrace uživatelů slouží výhradně pro potřeby přihlášek k událostem, časomíry, zpracování výsledků a komunikace s uživateli systému. Přenosy dat jsou chráněny pomocí šifrovaného protokolu, hesla jsou ukládána do databáze pouze v šifrované podobě a veškeré údaje nebudou nikdy poskytnuty třetím stranám.
  2. Poskytovatel dělá potřebné kroky k zajištění bezpečnosti ukládaných údajů.
  3. Uživatel je povinnen poskytovat pouze pravdivé údaje.
  4. Uživatel bude uchovávat přihlašovací údaje jako důvěrné, výhradně pro vlastní potřeby.
  5. Uživatel nebude činit aktivity, které by ohrozily funkčnost systému.
  6. Uživatel má kdykoliv právo na zrušení svého účtu a může požádat o zrušení evidence svých osobních údajů.
  7. Zrušení účtu a osobních údajů bude provedeno anonymizací dat. Data budou anonymizována pouze v elektronických záznamech databází, ale zůstanou platná u již uveřejněných výsledků.
  8. Poskytovateli a uživatelům nevznikají registrací žádné povinnosti finančního plnění.
  9. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za konkrétní akce, pokud není zároveň jejich pořadatelem.
  10. Registrace je zdarma.

Děkujeme, že využíváte našich služeb, které se snažíme neustále zlepšovat.

Tým OKtiming.cz

Verze: V.01.2021 / 12.3.2021